Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

Czym jest Ars Vitae

Ars Vitae to łacińskie wyrażenie oznaczające Sztukę Życia. Jeżeli tu zajrzałeś(aś) to znaczy, że coś w tej sztuce szwankuje.
Ars Vitae to zespół doświadczonych terapeutów zajmujących się terapią i leczeniem uzależnień w Warszawie. Naszym celem jest pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na wiele trudnych pytań dotyczących wychodzenia z uzależnienia. Każdy z nas, poza dyplomami i certyfikatami terapeuty uzależnień, psychologa czy psychoterapeuty posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z ludźmi borykającymi się z nadużywaniem czy uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy hazardu.
 / 

NASZE DoświadczenieNasi specjaliści praktykowali w tak uznanych ośrodkach jak:
 • Oddziały Dzienny Leczenia Uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych PL WAT Warszawa
 • Poradnia Uzależnień Szpital Wolski w Warszawie
 • S.P. ZOZ Nowy Dworek - Ośrodek dla osób uzależnionych
 • Poradnia uzależnień przy ul. Belgijskiej w Warszawie
 • Ośrodek stacjonarny dla dorosłych Nowolipsk
 • Ośrodek stacjonarny dla dorosłych Wyszków
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Neurologii w Zagórzu
 • i w wielu innych miejscach

Terapia uzależnień • Alkoholizm
 • Współuzależnienie
 • DDA i DDD
 • Lekomania
 • Narkomania
 • Hazard
 • Internetoholizm
 • Coaching
 • Terapia nawrotów
 • Psychiatra
Ars vitae leczenie i terapia uzależnień warszawa

Leczenie alkoholizmu

 • Terapia grupowa i indywidualna to skuteczne, znane metody leczenia choroby alkoholowej.
 • Prowadzone pod czujnym okiem specjalistów terapii uzależnień mogą być prowadzone jednocześnie, terapia indywidualna + grupa, co z uwagi na zindywidualizowane potrzeby klientów nie jest jednak regułą.
 • W szczególnych przypadkach w proces leczenia alkoholizmu angażowany może być także psychiatra.
 • Skuteczną terapię leczenia alkoholizmu wieńczy osiągnięcie świadomej i celowej abstynencji.

Efekty i cele leczenia alkoholizmu:

 • potrafisz kontrolować słabość do nałogu,
 • Wiesz jak prawidłowo reagować na problemy,
 • Stopniowo wracasz do normalnego funkcjonowania psychospołecznego.
 • Polepszasz jakość swojego życia
Ars vitae leczenie i terapia uzależnień warszawa

WSPÓŁUZALEŻNIENIE

Współuzależnieni, w zależności od sytuacji w jakiej się znaleźli, mogą uczęszczać zarówno na indywidualne konsultacje z terapeutą, jak i cyklicznie pojawiać się na zajęciach terapii grupowej.  

Terapia dla osób współuzależnionych ma na celu polepszenie jakości życia uczestników:

 • świadomość czym jest nałóg występujący w ich rodzinie,
 • naukę jakich błędów powinni się wystrzegać,
 • korektę błędów, które już popełnili zwiększając tym samym komfort trwania w nałogu,
 • pracę nad świadomą realizacja własnych własnych potrzeb, obowiązków i celów.
Ars vitae leczenie i terapia uzależnień warszawa

Terapia osób z syndromem DDA i DDD

Terapia osób z syndromem DDA lub DDD polega na stopniowym uwalnianiu umysłu pacjenta od patologicznych zachowań i reakcji na sytuacje stresowe, które są psychicznym mechanizmem obronnym na doświadczenia z okresu dorastania. W zależności od potrzeb oraz sytuacji pacjenta terapia opiera się na indywidualnych spotkaniach z psychoterapeutą lub spotkaniach grupowych z innymi DDA/DDD.  

Korzyści z podjęcia terapi DDA / DDD:

 • wiesz jak uporać się z trudną przeszłością,
 • potrafisz zbudować zdrowe relacje,
 • od podstaw budujesz własną, świadomą, indywidualną osobowość.
 • jakość Twojego życia zdecydowanie wzrasta
Ars vitae leczenie i terapia uzależnień warszawa

Lekomania

Lekomania – metody leczenia lekomanii są ściśle uzależnione od stopnia zaawansowania choroby. Pacjenci lekomani w pracy nad z nałogiem mogą poddać się terapii indywidualnej bądź grupowej, pozostając jednocześnie pod opieką lekarza psychiatrii, którego zadaniem będzie kontrola stanu zdrowia i komfortu psychicznego oraz minimalizowanie skutków zespołu abstynencyjnego. W wyjątkowych sytuacjach

Efektem terapii uzależnienia od leków jest:

 • absolutne zerwanie z nałogiem,
 • świadome kontrolowanie osiągniętej abstynencji w zderzeniu z trudami codziennego życia.
 • lepsza jakość życia po terapii uzależnień
Ars vitae leczenie i terapia uzależnień warszawa

Leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii to skomplikowany proces, który może łączyć w sobie zarówno psychoterapię grupową bądź indywidualną, jak i specjalistyczne leczenie psychiatryczne prowadzone w sposób dostosowany do stanu psychicznego i fizycznego osoby uzależnionej.

Celem terapii uzależnień jest osiągnięcie kontrolowanej, celowej i świadomej abstynencji:

 • po terapii uzależnień od narkotyków:
 • potrafisz prawidłowo spojrzeć na swoje życie bez konieczności „chemicznej” modyfikacji
 • potrafisz właściwie reagować na trudne sytuacje życiowe
 • potrafisz powstrzymać pociąg do narkotyku mogący zakończyć się nawrotem nałogu
 • jakość Twojego życia zdecydowanie wzrasta
 • Twoje relacje z otaczającym Ciebie światem są satysfakcjonujące
 • radzisz sobie z uczuciami i emocjami
Ars vitae leczenie i terapia uzależnień warszawa

Leczenie uzależnienia od hazardu

Przebieg terapii dla osób uzależnionych od hazardu z uwagi na specyfikę nałogu musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.W czasie grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą hazardziści pokonują behawioralny pociąg do gry, uczą się kontrolować słabości i poznają mechanizmy oddziaływania uzależnienia od gier hazardowych na umysł.

Efekty i cele leczenia uzależnienia od hazardu:

 • świadomego definiowania uzależnienia od hazardu;
 • kontrolowania patologicznego pociągu do gier hazardowych;
 • reagowania na niebezpieczne sygnały psychiczne nakłaniające do zerwania abstynencji.
 • poprawa jakości życia
 • rozwój osobisty
Ars vitae leczenie i terapia uzależnień warszawa

INTERNETOHOLIZM

Internetoholizm – patologiczna zależność od mediów sieciowych. Osoby uzależnione od Internetu stanowią specyficzną grupę uczestników terapii uzależnień. Podczas zajęć grupowych lub indywidualnych sesji terapeutycznych specjaliści uświadamiają pacjentowi gdzie przebiega granica pomiędzy prawidłowym a patologicznym pociągiem do funkcjonowania w wirtualnym świecie i pomaga w stworzeniu nowych zasad właściwego użytkowania Internetu.

Skuteczna terapia uzależnienia od internetu i mediów:

 • otwiera Twoje oczy na otaczający Cię świat i jego piękno,
 • na nowo oswaja Ciebie z realną rzeczywistością,
 • daje motywację do wdrożenia nowych nawyków i chęci osiągnięcia wyznaczonego celu.
 • poprawia jakość życia
 • poprawia jakość realnych relacji z bliskimi oraz uczy jak je budować
Ars vitae leczenie i terapia uzależnień warszawa

COACHING UZALEŻNIEŃ

  Coaching jest usługą, w której główną rolę odgrywają wewnętrzne wątpliwości uczestnika. Trener personalny, jako obiektywny obserwator i słuchacz pomaga wyodrębnić marzenia oraz cele mniejszej wagi, od tych, które z uwagi na dalszy rozwój wewnętrzny powinny znaleźć się na piedestale życiowych wartości. Coaching ma sens na zaawansowanym etapie terapii uzależnień, wtedy gdy jesteś już stabilny psycho – somatycznie i w pełni radzisz sobie z nałogiem

Trening personalny:

 • pomaga szukać motywacji i kierunku zmiany
 • uczy wyznaczać nowe ścieżki życia prywatnego i zawodowego,
 • pokazuje popełniane błędy i uczy świadomego rozwiązywania codziennych problemów,
 • pomaga zerwać z przeszłością i pokazuje nowe, nieznane dotąd horyzonty.
Ars vitae leczenie i terapia uzależnień warszawa

TERAPIA NAWROTÓW UZALEŻNIENIA

Leczenie nawrotów uzależnienia oparte jest na przełamaniu w przez Ciebie poczucia przegranej walki z nałogiem i utwierdzenie się w przekonaniu, że chwile słabości stanowią integralną część Twojego życia i mogą uczynić Cię silniejszym. Najważniejszym dowodem siły walki jest prawidłowa reakcja pozbawiona wstydu i strachu a także skorzystanie z pomocnej dłoni innych uzależnionych, psychoterapeutów uzależnień oraz rodziny.

Szybka reakcja i leczenie nawrotów uzależnienia to:

 • ponowny powrót do abstynencji;
 • nowe umiejętności kontrolowania swoich słabości;
 • jeszcze większa motywacja do życia w trzeźwości.
   
Ars vitae leczenie i terapia uzależnień warszawa

 PSYCHIATRA

Lekarz psychiatra zajmujący się leczeniem psychiatrycznym osób uzależnionych może okazać się nieodzowną pomocą dla wszystkich osób, które nie radzą sobie z traumatycznymi doświadczeniami przeszłości, walczą z nałogiem lub obserwują u siebie objawy psychiczne i fizyczne, które są niewygodne i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie. Psychiatra wykorzystując swoje kompetencje zawodowe postawi trafną diagnozę i wdroży odpowiednie leczenie.

Korzyści z pomocy lekarza psychiatry:

 
 • profesjonalna medyczna diagnoza ewentualnych zaburzeń wywołanych nałogiem
 • farmakoterapia adekwatna do Twojego stanu psychicznego i uzależnienia
 • złagodzenie skutków przewlekłego zespołu abstynencyjnego
 • przytłaczające problemy znajdą rozwiązanie uwalniając umysł;
 • objawy chorób przewlekłych zostaną zminimalizowane na tyle, abyś mógł dalej korzystać z terapii uzależnień

Nasze aktualności

Tu możesz przeczytać o najnowszych wydarzeniach związanych z Ars Vitae terapia i leczenie uzależnień takich jak nabory do grup, wydarzenia terapeutyczne, szkolenia, warsztaty i inne.
trwa nabór do grup

Nabór do grup terapeutycznych

W naszym gabinecie leczenia i terapii uzależnień, współuzależnień, DDA działają grupy terapeutyczne na poziomie wstępnym, podstawowym i zaawansowanym. ...
  Czytaj więcej


Apr 27, 2016

Cennik Terapii

May 28, 2016

Nasze Referencje

Masz pytania? Chcesz wiedzieć jak wygląda terapia?

Kontakt z Nami

Dla Twojego komfortu przygotowaliśmy dyskretny gabinet na warszawskim Żoliborzu w okolicy Placu Wilsona, gdzie prowadzimy sesje indywidualne i terapię grupową. Bez problemu dojedziesz do nas samochodem, metrem, autobusem i tramwajem. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak może wyglądać Twoja Terapia - możesz napisać do nas! odpowiemy na Twoje pytania pisemnie, lub jak wolisz oddzwonimy.
  chcesz wiedzieć jak będzie wyglądać Twoja terapia - zadaj pytanie