Mickiewicza 52/3, 01-650 Warszawa

Certyfikowani terapeuci uzależnień Warszawa > Ars Vitae

BARTŁOMIEJ PIEROŻEK - Terapeuta uzależnień, grupa terapeutyczna

Posiada certyfikat KBdsN akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia, ukończył także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Niebieska Linia), ...
czytaj więcej

ARKADIUSZ KLAMER - Terapeuta uzależnień i współuzależnień

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień posiadający certyfikat KBdsN akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia. Absolwent kierunku resocjalizacja na Uniwersytecie ...
czytaj więcej

AGNIESZKA PIEROŻEK - Coach, mediator rodzinny, pedagog

Pracując jako coach pomagam odkrywać potencjał, towarzyszę w drodze ku realizacji upragnionego celu. Posiadam doświadczenie w ...
czytaj więcej

MARTA BUCHOLC - Psycholog, Terapeuta Uzależnień w trakcie certyfikacji

Psycholog, Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji  (Uniwersytet Warszawski oraz Instytutu Psychologii Zdrowia). Ukończyła Szkolenie Terapeuty ...
czytaj więcej