Zespół

Posiada certyfikat KBdsN akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia, ukończył także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Niebieska Linia), …

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień posiadający certyfikat KBdsN akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia. Absolwent kierunku resocjalizacja na Uniwersytecie …

Pracuje jako psycholog dziecięcy i terapeuta rodzinny w Ośrodku DOM oraz w Świetlicy Środowiskowej Zgromadzenia Sióstr…

Pracując jako coach pomagam odkrywać potencjał, towarzyszę w drodze ku realizacji upragnionego celu. Posiadam doświadczenie w …
Psycholog, Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji  (Uniwersytet Warszawski oraz Instytutu Psychologii Zdrowia). Ukończyła Szkolenie Terapeuty …
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Trener grupowy z 18-letnim doświadczeniem…
© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Ars Vitae. Wdrożenie strony - 13design