Grupa dla uzależnionych

Terapia grupowa dla osób uzależnionych

Czy grupa dla uzależnionych może leczyć? Zdecydowanie tak! To właśnie terapia grupowa jest uznawana za najskuteczniejszą w procesie leczenia nałogów takich jak alkoholizm, narkomania czy hazard.

 

Korzyści, które daje grupa dla uzależnionych:

 • Praca terapeutyczna w grupie dla osób uzależnionych daje możliwość zdrowienia poprzez korzyści wynikające z relacji z innymi ludźmi i kontakt z grupą, która jest odzwierciedleniem środowiska naturalnego.
 • To w grupie (rodzinie, szkolnej klasie), jako dzieci doświadczamy różnych emocjonalnych zranień i także w grupie mogą one zostać uzdrowione.
 • Samotność i cierpienie spowodowane nieumiejętnością nawiązywania bliskich relacji z innymi są tak dotkliwe, dlatego, że ogromnie ich potrzebujemy. Wiąże się to z potrzebą poczucia przynależności i bycia częścią większej całości.
 • Grupa terapeutyczna dla uzależnionych tworzy dobrą okazję do sprawdzenia, co takiego sprawia, że mamy trudność w relacjach z innymi, co czujemy w relacjach z innymi, czego się obawiamy, czego potrzebuje od innych osób i co mogę innym zaoferować.
 • Grupa dla uzależnionych z założenia jest miejscem, gdzie uczymy się być w relacjach z innymi, aby móc przenieść tę umiejętność do swojego codziennego życia.
 • Bliskie i budujące relacje najpierw stworzyć w grupie, a potem je pielęgnować i czerpać z nich radość.
 • Praca grupowa osoby uzależnionej w połączeniu z indywidualną pracą terapeutyczną pozytywnie wpływa na proces zdrowienia.

 

Jakie wartości może wnieść w nasze życie terapia grupowa?

Słynny amerykański terapeuta Irvin Yalom szczegółowo wyróżnił i określił lecznicze czynniki zarezerwowane wyłącznie dla terapeutycznej pracy grupowej, oto one:

 • Wzbudzanie nadziei – grupa terapeutyczna dla uzależnionych, może wzbudzać nadzieję:
  Nadzieja jest niezbędna, by dokonywać zmian na lepsze. Obserwując zmagania i postępy innych, a także doświadczając ich wsparcia rozbudzamy w sobie nadzieję na zmianę u siebie.
 • Uniwersalność (powszechność) – problemy grupy dla uzależnionych, odpowiadają uniwersalnym ludzkim problemom:
  W grupie odkrywamy jak bardzo jesteśmy podobni do innych. Zauważamy, że inni doświadczają i przeżywają podobnie i to, co nas wcześniej dzieliło od ludzi zaczyna nas do nich zbliżać.
 • Psychoedukacja – w grupie otrzymujemy wiedzę na temat świata i siebie:
  W grupie terapeutycznej zaczynamy rozumieć jak działa ludzka psychika i co się z nami dzieje, a to zbliża nas do zmiany na lepsze.
 • Altruizm – tyle ile damy z siebie w grupie tyle dostaniemy od otoczenia:
  Szczególnie ważny dla ludzi, którzy źle o sobie myślą. Będąc wsparciem dla innych zauważamy, że możemy być pomocni dla innych, że mamy wiele dla ofiarowania a nasza obecność jest cenna. Zaczynamy doceniać siebie i budować poczucie własnej wartości.
 • Odtworzenie pierwotnej grupy rodzinnej – bezpieczna forma pracy nad rodziną:
  W grupie terapeutycznej spotykamy osoby, które w życiu pełnią role podobne role do naszych np. rodziców i tych, którzy występują w rolach naszych bliskich np. dzieci. W tym układzie możemy na nowo, tym razem w bezpieczniejszych warunkach, zmierzyć się z tymi trudnościami, których doświadczamy, lub których doświadczaliśmy w przeszłości.
 • Rozwój umiejętności społecznych – grupa terapeutyczna dla uzależnionych jest miejscem rozwoju relacji społecznych:
  W każdej grupie uczymy się słuchać, mówić o sobie, rozwiązywać konflikty, być liderami, towarzyszyć innym i współczuć im. Uczymy się też podejmowania ryzyka, eksperymentowania z nowymi zachowaniami, a także wspólnej zabawy. Zaczynamy głębiej wchodzić w relacje, chcemy być z innymi bliżej, bardziej.
 • Naśladowanie – czasem warto skorzystać z gotowych umiejętności innego uczestnika grupy:
  W grupie o charakterze terapeutycznym możemy wypróbować różne nowe sposoby radzenia sobie, naśladując innych i sprawdzając, czy ich sposoby nam pasują.
  Pomaga nam to zobaczyć, jacy jesteśmy i co jest „nasze”, bliskie nam, a co nie — i w związku z tym, co chcemy dla siebie wybierać.
  Grupa terapeutyczna dla uzależnionych daje szczególnie bezpieczne warunki dla takiego eksperymentowania, ponieważ jej członkowie nie uczestniczą w naszym życiu, na co dzień i nie musimy tak bardzo się obawiać, co o nas pomyślą i jakie będzie to miało konsekwencje.
 • Uczenie się interpersonalne – „lustro” grupy dla osób uzależnionych podpowie jak się mamy z innymi ludźmi:
  Uczymy się przez doświadczenie interpersonalne i otrzymywanie informacji zwrotnych od innych. W grupie terapeutycznej możemy dowiedzieć się od innych. Jakie nasze zachowania nie sprzyjają bliskim relacjom, ale też, jaki mamy „relacyjne zasoby”. Możemy też zweryfikować to, jak postrzegamy innych — zobaczyć, jakie mamy wyobrażenia na ich temat i czy są one zgodne z rzeczywistością. To pozwala naprawić nasze relacje.
 • Spójność grupy – to poczucie siły płynącej z przynależności:
  To inaczej silne poczucie przynależności. Poczucie, że chcemy należeć do tej właśnie grupy, że dobrze jest w niej być. Czujemy się związani z poszczególnymi osobami i z grupą, jako całością.
  Myślimy o grupie pomiędzy spotkaniami, cieszymy się, że do niej należymy. To warunkuje skuteczność pozostałych czynników leczących, ale też buduje nasze poczucie własnej wartości przez to, że doświadczamy akceptacji innych i tego, że jesteśmy dla nich ważni.
 • Katharsis – spotkanie grupowe oczyszcza i uwalnia od poczucia winy, lęku czy złości:
  To inaczej odreagowanie, silny wybuch emocji, który ma powodować oczyszczenie. Gdy czujemy się wśród innych wystarczająco bezpiecznie, by sobie na to pozwolić, możemy też z ich pomocą zrozumieć to doświadczenie..
 • Czynniki egzystencjalne – grupa dla uzależnionych pozwala ustalić priorytety życiowe:
  Dzięki terapii uzależnień w grupie uczymy się rozróżniać, co jest w życiu ważne, a co nie. Wspólnie mierzymy się z tym, że wszystkich nas dotyczą te same ograniczenia·, —·że czas mija bezpowrotnie, że nie mamy pełnej kontroli nad swoim życiem, że nie jesteśmy niezniszczalni.

Dzielenie się z innymi osobami z grupy może przynieść ulgę i pomóc rozpoznać, co się dla nas naprawdę liczy i jak chcemy przeżyć swoje jedno jedyne życie.

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Ars Vitae. Wdrożenie strony - 13design