BARTŁOMIEJ PIEROŻEK

CERTYFIKOWANY TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ WARSZAWA

Posiada certyfikat KBdsN akredytowany przez Ministerstwo Zdrowia, ukończył także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Niebieska Linia), oraz Studium Profilaktyki Uzależnień (Etoh,Parpa), oraz profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy i wiele innych specjalistycznych szkoleń z zakresu terapii uzależnień, współuzależnienia i DDA.

Doświadczenie zawodowe w pomaganiu osobom uzależnionym i ofiarom przemocy sięga 2000 roku. Jest autorem i realizatorem licznych warsztatów dla dzieci, młodzieży  i dorosłych o charakterze profilaktyki i terapii uzależnień i przemocy na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego i w Polsce. Jest uważany za bardzo dobrego terapeutę uzależnień o czym świadczą liczne

REFERENCJE

Konsultuje indywidualnie osoby dorosłe i młodzież uzależnioną od alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych (np.hazard). Prowadzi także grupy terapeutyczne i wsparcia. Terapię prowadzi w języku polskim i hiszpańskim.

Swoją pracę regularnie superwizuje pod okiem superwizora rekomendowanego przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Ars Vitae. Wdrożenie strony - 13design