CELE I EFEKTY TERAPII UZALEŻNIEŃ > ARS VITAE WARSZAWA

cele i efekty terapii uzależnień

Co daje terapia uzależnień?

Ludzie uzależnieni podejmują się terapii z określonych, indywidualnych dla każdego powodów. Ich motywacja bywa różnorodna- motorem napędzającym do zmiany stylu życia może być strach lub pojawiające się zbyt często poczucie bezradności. Niektórzy chcą zadbać o swoje zdrowie fizyczne. Inni o satysfakcjonujące relacje z najbliższymi ,czy też stanąć stabilnie na nogi w sferze zawodowej.

Każda osoba uzależniona, niezależnie od rodzaju nałogu, wizualizuje sobie w umyśle swój cel. Cel który zamierza osiągnąć dzięki przejściu przez proces terapeutyczny. Nie jest nim bowiem tylko utrzymywanie abstynencji, choć jest to pierwszy, kluczowy i niezbędny do trzeźwego życia krok.

Zmiana swojego stosunku do alkoholu. Zmiana myślenia, emocjonalnego reagowania oraz codziennych zachowań, pociąga za sobą szereg przemian w wielu istotnych sferach życia osoby uzależnionej. Na wielu płaszczyznach, w których do tej pory panował chaos i pomieszanie, zaczyna panować spokój, pozwalający na odnalezienie się w otaczającej rzeczywistości, a przede wszystkim w swoim własnym świecie wewnętrznym.

Jakich konkretnie obszarów dotyczą zmiany zachodzące w życiu osoby uzależnionej po ukończeniu terapii uzależnień? Jakie cele uzależnieni chcą osiągnąć, decydując się na podjęcie leczenia?

TERAPIA UZALEŻNIEŃ MOŻE POPRAWIĆ TWOJE RELACJE Z RODZINĄ

Po przebytej przez osobę uzależnioną terapii, wiele zmienia się przede wszystkim w układzie małżeńskim. Przeważające dotychczas napięcie i lęk się zmniejsza, dając przestrzeń na odczuwanie nowych, bardziej przyjemnych emocji, odbudowywania wzajemnej bliskości. Z czasem pojawia się coraz większa akceptacja, otwartość i wzajemna życzliwość- partnerzy uczą się na nowo komunikować ze sobą w sposób zdrowy, sprzyjający umacnianiu więzi. Nie jest to jednak łatwe- budowanie relacji z drugim człowiekiem często wymaga czasu i wysiłku.

Pojawiający się w rodzinie nowy układ może być trudny do odnalezienia się dla poszczególnych jej członków. Wymaga on nauczenia się nowego funkcjonowania ze sobą- odpowiedniego, dotąd nieznanego reagowania w sytuacjach kryzysu, wyjaśnienia dawnych żalów, odnowienia wzajemnego zaufania.

Wprowadzanie ciągłych zmian i szukanie rozwiązań. Szczere rozmowy i udzielanie sobie wsparcia pomagają przezwyciężyć trudny okres poznawanie siebie, trochę na nowo.

Co jednak zyskuje osoba uzależniona podejmując się tego wyzwania? Przetrwanie trudnych momentów. Dojście do momentu ponownego wytworzenia stabilnych więzi wyzwala poczucie przynależności do rodziny, a nie funkcjonowania na jej peryferiach. Osoba uzależniona bierze odpowiedzialność za wypełnianie swojej roli, obowiązków, ale także wspólnym spędzaniu czasu. Zyskuje powoli miano ważnej i wartościowej w rodzinie osoby, na której można polegać.

Budowanie relacji z bliskimi to długi proces. Jednak satysfakcja i poczucie spełnienia wynikające z możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny wynagradza wszelkie trudy. Fizyczna i emocjonalna obecność. Bycie przy żonie i dzieciach pozwala na zacieśnianie wzajemnych więzi, odbudowywanie zaufania i zdrowienie całego systemu rodzinnego.

EFEKTEM TERAPII UZALEŻNIEŃ MOŻE BYĆ POPRAWA SFERY ZAWODOWEJ

W kwestiach zawodowych wiele może się zmienić po przejściu przez proces terapii uzależnień.  Także ta sfera staje się istotnym elementem życia trzeźwiejącego człowieka uzależnionego.

Osoba po terapii często powraca do swojej wcześniejszej pracy. Odzyskuje powoli, na nowo, szacunek i zaufanie współpracowników oraz kierownictwa, czy pracowników. Swoją postawą, sumiennością i zaangażowaniem buduje stabilną pozycję, dzięki której zyskuje szansę na rozwój, a nawet awans zawodowy.

Czasem zdarza się, że podejmując terapię, osoba uzależniona zdaje sobie sprawę, iż dotychczasowe miejsce pracy nie będzie sprzyjać trzeźwemu stylowi życia. Mimo że nie jest to prosta decyzja, poszukuje wtedy nowej, bardziej dla siebie bezpiecznej pracy.

Taki krok nie należy do najłatwiejszych.  Jednak zdecydowanie umożliwia swobodny, pełen satysfakcji rozwój zawodowy. Rozwój bez poczucia ciągłego napięcia związanego z zagrażającą abstynencji atmosferą. Takie zdrowe, nienałogowe podejście w kwestiach zawodowych świadczy o podążaniu ścieżką trzeźwego życia. Umiejętność zadbanie o siebie to istotny element życia osoby uzależnionej.

ADEKWATNE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI TO CEL KAŻDEJ TERAPII.

Kolejnym ważnym celem, jaki osoby uzależnione uważają za niezwykle istotny i bardzo cenny, jest zmiana stosunku do samego siebie. Miotając się dotychczas w chaosie aktywnego uzależnienia. Od poczucia własnej bezwartościowości po ciągłe wyrzuty sumienia i kace moralne, w końcu zaczyna pojawiać się wewnętrzny spokój. Bardziej stabilna, realistyczna wizja samego siebie.

Po przejściu leczenia, nastawienie do siebie, jako człowieka, zmienia się diametralnie. Osoba uzależniona zaczyna dostrzegać swoje zasoby, umiejętności, potencjał do realizacji planów i marzeń. W końcu zaczyna odpowiadać sobie na pytanie „kim jestem?”. Dzięki możliwości poznawania siebie w sposób zdrowy, naturalny i wolny od iluzji tworzonych wcześniej przez alkohol czy narkotyki.

Osoba uzależniona każdym dniem odnajduje coraz więcej powodów, by być z siebie zadowolonym i dumnym. Powodów,by myśleć o sobie dobrze. Dostrzegając swoje zalety, ale jednocześnie akceptując wszelkie słabości i ograniczenia. Akceptacja siebie. Z całym bagażem poprzednich doświadczeń nie jest łatwym procesem, ale zdecydowanie możliwym do osiągnięcia w drodze trzeźwienia i rozwoju osobistego.

Mimo, że czasem nadal pojawiają się wyrzuty sumienia co do własnej, alkoholowej czy narkotykowej przeszłości (szczególnie w momentach kryzysowych życia), pozwolenie sobie na ich trzeźwe i świadome odczuwanie jest zdrowym, wzbogacającym doświadczeniem. Zalegające i niewyrażane w sposób konstruktywny mogą prowadzić do powrotu nałogowych zachowań- warto zatem potraktować je jako naturalny bieg rzeczy i pozwolić im wybrzmieć, otaczając się wsparciem i bezpieczną atmosferą.

EFEKTEM PODJĘCIA TERAPII UZALEŻNIEŃ JEST POPRAWA RELACJI SPOŁECZNYCH

Motywacją do podjęcia terapii przez osoby uzależnione często jest obezwładniające poczucie samotności i wyizolowania z życia społecznego. Po przejściu leczenia, sfera towarzyska często rozkwita na nowo, dając poczucie przynależności, odnalezienia swojego miejsca wśród ludzi. Stare przyjaźnie i znajomości zostają powoli odbudowywane, dzięki zdobywaniu coraz większego zaufania i szacunku.

Kontakty interpersonalne stają się dla trzeźwiejącej osoby uzależnionej ważną częścią jego rzeczywistości, przez co chętnie poświęca na nie więcej czasu, czerpiąc z nich satysfakcję i radość, dostając jednocześnie w zamian wsparcie i bliskość. Porzucenie izolacji i ucieczki od świata na rzecz utworzenia połączenia z ludźmi, tworzenie trwałych i autentycznych więzi stanowi miarę trzeźwienia i dobrego rozwoju.

Zdarzają się sytuacje, kiedy osobie uzależnionej zaczyna doskwierać samotność- ze względu na zmianę własnego myślenia oraz życia, traci część znajomych „od kieliszka”. Należy jednak w takich sytuacjach zastanowić się, czy były to rzeczywiście wartościowe znajomości i wspierające relacje. Jest to trudna sytuacja, lecz można ją także postrzegać jako możliwość rozwoju- daje bowiem szansę na uwolnienie się od toksycznych znajomości, a stworzenie nowych, sprzyjających zdrowieniu i podniesieniu jakości życia.

ŻYCIE DUCHOWE PO TERAPII BĘDZIE GŁĘBSZE I BARDZIEJ ŚWIADOME

Istotnym celem dla osób uzależnionych podejmujących terapię staje się także zadbanie o zapomnianą w trakcie nałogowego życia sferę duchową. Każdy człowiek ma ważne dla siebie zasady wartości- po terapii uzależnień stają się ona bardziej przejrzyste i klarowne, bądź ustalane są na nowo. Tworzy się stabilna, spójna hierarchia wartości, która wyznacza ścieżkę postępowania w zgodzie ze samym sobą.

Dzięki odnalezieniu się na własnej drabinie wartości, można wyznaczać sobie coraz to nowe cele, dążąc do ich osiągnięcia, co samo w sobie wyzwala satysfakcję i radość. Podążając za swoimi wewnętrznymi drogowskazami poczucie spełnienia, harmonii i sensu życia jest na wyciągnięcie ręki.

TERAPIA UZALEŻNIEŃ MOŻE UZDROWIĆ TAKŻE TWOJE ŻYCIE UCZUCIOWE.

Niezwykle ważnym celem terapeutycznym jest również osiągnięcie stabilności i spokoju wewnętrznego.

Osoby uzależnione po terapii odzyskują radość życia, a poczucie szczęścia i zadowolenia pojawia się coraz częściej i bardziej spontanicznie. Następuje wzrost umiejętności w obszarze rozpoznawania, nazywania i radzenia sobie z nieprzyjemnymi stanami emocjonalnymi, co daje poczucie większej sprawczości i panowania nad własnym życiem.

Dzięki nowemu podejściu do życia emocjonalnego, osoba uzależniona daje sobie przyzwolenie na odczuwanie całej gamy emocji, traktując to jako naturalne, ale także wzbogacające doświadczenie. Pozwolenie sobie na odczuwanie szczęścia, ale także nieprzyjemnych uczuć jest ważnym elementem rozwoju, ułatwiającym radzenie sobie z trudami dnia codziennego.

Ludzie bowiem napotykają na swojej drodze problemy, trudno zatem oczekiwać wzbudzania tylko przyjemnych odczuć. Pojawiający się w trakcie trzeźwienia głód alkoholowy będzie wymagał poradzenie sobie w inny niż dotychczas (szybki lecz nałogowy) sposób- jest to jednak kolejna szansa na wykształcenie u siebie zdrowych nawyków reagowania. Nauczenie się doświadczania trudnych emocji i panowania nad nimi, asertywnego wyrażania uczuć i okazywania złości, pozwala zyskać wewnętrzną siłę i pewność siebie, z którą o wiele przyjemniej kroczyć przez życie.

Po podjęciu decyzji o abstynencji i rozpoczęciu swojej przygody z terapią uzależnień i trzeźwieniem nie wszystko przebiega gładko i bez trudności. Zdarzają się wzloty i upadki, momenty zwątpienia w sens podejmowanych dotychczas decyzji. Ważne jednak jest to, jak osoba uzależniona poradzi sobie z takimi kryzysami. Czy będzie umiała dostrzec wszelkie pozytywne zmiany, jakie pojawiają się w efekcie rozstania z nałogiem. Przechodząc przez terapię uzależnień zyskuje bowiem narzędzia, które pomagają radzić sobie w momentach załamania, a także realizować ważne dla niej cele.

Kolejnym bowiem osiągnięciem terapeutycznym jest traktowanie kryzysów nie jako porażek, ale jako wyzwań umożliwiających nieustanny rozwój. Stawianie czoła trudnościom wzbogaca i umacnia, sprzyjając tworzeniu nowej, wymarzonej niegdyś jakość życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

© 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Ars Vitae. Wdrożenie strony - 13design